Advies

DTP Brandbeveiliging bied maatwerk. We komen naar uw bedrijf om altijd op maat een advies te geven. Wel conform de geldende regels.

De projectering van de blusmiddelen gebeurt conform de projecteringsnorm NEN 4001. In de projecteringsnorm NEN4001:2006 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen.

DTP Brandbeveiliging geeft als gecertificeerd REOB bedrijf hier de adviezen in. Dit met een praktisch oogpunt. Natuurlijk wordt er duidelijk gekeken naar uw bedrijfsactiviteiten.
Het type brandblusser dat u gebruikt moet overeenkomen met de aard van uw brandrisico.

Door naar u toe te komen krijgt u het juiste advies. Dit met de visie dat het kostenbesparend en praktisch moet zijn. Maar wel veilig.