Brandblussers

85% van de branden in gebouwen wordt met een draagbare brandblusser succesvol bestreden. DTP Brandbeveiliging geeft veel aandacht aan de betrouwbaarheid, het bedieningsgemak en de bluscapaciteit van de brandblussers. 


DTP Brandbeveiliging heeft een assortiment van draagbare en verrijdbare brandblussers. De keuze van de brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof.

Onze adviseur kan dat brandrisico bepalen. Een telefoontje is snel gepleegd.

Brandslanghaspels

De brandslanghaspel is naast de draagbare blusmiddelen een functioneel brandbestrijdingsmiddel. De brandslanghaspel stelt de gebruiker in staat gedurende lange tijd een stroom bluswater te benutten. 

DTP Brandbeveiliging levert de brandslanghaspel die is afgestemd op de nieuwe CEN-norm.

In de brandslanghaspel is het gebruik van kunststoffen beperkt tot niet-dragende delen, hiermee hebben wij opnieuw gekozen voor degelijkheid die zich vertaalt in probleemloos gebruik. Een lange levensduur en een gegarandeerde bluskracht wanneer dit nodig is.

 

Noodverlichting

DTP Brandbeveiliging adviseert en realiseert duurzame LED noodverlichting. U en wij bepalen samen wat de goedkoopste manier is om de noodverlichting in orde te houden. Het plaatsen van een nieuwe accu in het oude armatuur kan soms duurder zijn dan een nieuw duurzaam LED armatuur. De kosten van een LED armatuur en kijkende naar de kosten op lange termijn kunnen soms teruggebracht worden met 30%. De benadering is altijd met een praktisch inzicht en met een kostenbesparende visie.

DTP Brandbeveiliging kan dit precies voor u uit rekenen.

EHBO/BHV middelen

De Arbo-wet verplicht de werkgever te zorgen dat de bedrijfshulpverlener altijd adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dat de BHV’er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten up-to-date houdt. DTP Brandbeveiliging verzorgd op maat de opleidingen hiervoor. Werkgevers voldoen aan de basisverplichting door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus te laten volgen.

De opleidingen wordt afgestemd op de specifieke wensen van uw bedrijf. Opleidingen op uw eigen bedrijf behoren  ook tot de mogelijkheden.

Aanverwante producten

Ook voor aanverwante producten zoals Blusdekens, Piktogrammen, Vluchtladders, Rookmelders BHV verbanddozen enz. bent u bij DTP Brandbeveiliging aan het juiste adres.

Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact met ons op.

AED

DTP Brandbeveiliging is een merkonafhankelijke leverancier voor alle merken en types AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren). Hierdoor kan DTP Brandbeveiliging u een onafhankelijk en objectief advies geven over de aanschaf van een AED.

DTP Brandbeveiliging informeert en adviseert overheid, bedrijfsleven, vrijwilligers- organisaties en particulieren over het gebruik en de aanschaf van een AED

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden geven aan welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, zoals bij brand. Dit ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw.

Op de ontruimingsplattegronden is aangegeven waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw.

DTP Brandbeveiliging maakt en plaatst deze ontruimingsplattegronden conform de NEN 1414. De ontruimingsplattegronden worden geleverd in een aluminium kliklijst.