Onderhoud brandmiddelen en noodverlichting

DTP Brandbeveiliging controleert en onderhoud uw blusmiddelen en noodverlichting. Dankzij de kennis en ervaring van onze servicemonteurs kunnen wij alle soorten en typen blusmiddelen en noodverlichting onderhouden.

Uw blusmiddelen en noodverlichting behoren namelijk altijd te functioneren. Je zult ze maar nodig hebben.
De servicemonteur kijkt ook naar de projectering van uw blusmiddelen en noodverlichting. Er wordt geïnventariseerd of er voldoende middelen zijn en of de juiste blusser op de juiste plek hangt. Mocht het nodig zijn brengen wij een advies uit.

Na de controle van de blusmiddelen nemen we alles met u door. Alle gegevens worden verwerkt in logboekgegevens en worden kosteloos aan u overhandigd.

Blusmiddelen

U als eigenaar heeft de plicht de blusmiddelen in een goed werkende staat te houden. In de Nederlandse normen NEN2559, NEN2659  en NEN 671-3 is het onderhoud van blustoestellen en brandslanghaspels vastgelegd.

DTP Brandbeveiliging, Kiwa NCP erkend en REOB gecertificeerd, controleert en onderhoudt dit één keer per jaar voor u. DTP Brandbeveiliging beschikt over een eigen gecertificeerde en erkende werkplaats. Een prettige gedachte dat de apparatuur werkt wanneer u het echt nodig heeft.

Drogeblusleiding

DTP Brandbeveiliging voert het onderhoud conform de Nederlandse norm NEN 1594.

 

Droge blusleidingen worden jaarlijks onderhouden en gecontroleerd. Te weten:
1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast.
2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
3. Conditioneren van rubber afdichtingen.
4. Controleren en conditioneren van de spindels.

 

Om de vijf jaar moet de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd. Te weten: 
1. Jaarlijks onderhoud.
2. Controleren op het ontluchtingsventiel
3. Hydrostatisch beproeven van de blusleidingen
4. Het leeg maken
5. Lekkages worden direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan.

 

Noodverlichting

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Mensen moeten altijd kunnen vluchten. Dit kan alleen als de noodverlichting functioneert en onderhouden wordt. Om de 4 jaar de accu vervangen en elk jaar de lichtbron bij TL armaturen.

DTP Brandbeveiliging legt dit in de logboekgegevens vast en u kunt altijd terugvallen op de gegevens van uw noodverlichting installatie. Deze gegevens worden kosteloos aan u overhandigd.

 

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden geven aan welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, zoals bij brand. Dit ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw.

Op de ontruimingsplattegronden is aangegeven waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw.

DTP Brandbeveiliging maakt en plaatst deze ontruimingsplattegronden conform de NEN 1414. De ontruimingsplattegronden worden geleverd in een aluminium kliklijst.